Resposta Global al Coronavirus: La Comissió Europea destina 50 milions d’euros addicionals a la ajuda humanitària

Avui la Comissió europea ha anunciat 50 milions d’Euros addicionals en ajuda humanitària per ajudar respondre a l’augment dramàtic de les necessitats humanitàries causades per la pandèmia Covid-19.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_905