Pràctiques fraudulentes relacionades amb el COVID-19

Posició comuna de la Xarxa de Cooperació en matèria de Protecció dels Consumidors (CPC) en relació amb les pràctiques comercials deshonestes durant el brot de COVID-19

És d’interès general garantir un entorn en línia segur en què els consumidors se sentin protegits davant de qualsevol pràctica il·legal que pugui posar en perill la seva salut, en particular en l’estat d’angoixa que genera la crisi actual.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_es