Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (15 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats:

Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol.

Descarrega document