Luxemburg – Mesures adoptades ( a 24 de març de 2020)

La Comissió ha aprovat el pla d’ajuda de Luxemburg de 300 milions d’euros per a donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. El pla d’ajuda té per objectiu donar suport a les empreses, i també a les professions liberals, afectades per l’impacte econòmic del coronavirus. El suport pren forma de bestreta reemborsable concedida en una o més quotes per permetre als beneficiaris fer front als seus propis costos d’explotació durant la difícil situació causada pel brot de COVID-19. Permet que es concedeixin bestretes reemborsables de fins a 500 000 euros per empresa.

Per a més informació feu clic aquí.