Letònia- Mesures adoptades

A data de 23 de març, la Comissió Europea ha aprovat el pla de garantia de préstecs i el pla de préstecs bonificats del govern de Letònia per a les empreses afectades pel brot de coronavirus. El pressupost total pel pla de préstecs bonificats serà de 200 milions d’euros, dels quals 50 milions sorgiran del pressupost estatal i la resta d’Institucions financeres internacionals. La quantitat que contempla el pressupost estatal per al pla de garantia de préstecs és de 50 milions d’euros, però es preveu que sigui impulsat i pugui donar cobertura a garanties de valor de més de 200 milions d’euros. Aquests plans d’ajuda tenen per objectiu millorar l’accés a finançament extern per a aquelles empreses que es trobin més greument afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus, i les mesures han d’assegurar que aquestes empreses puguin continuar amb les seves activitats malgrat la difícil situació que estan passant. Els dos plans d’ajuda suposen: • Garanties amb taxes de garantia reduïdes sobre préstecs amb mides i maduresa limitades. Les mesures limiten el risc per préstec que pren l’Estat a un màxim d’un 50%. • Els préstecs de capital circulant tenen unes tipus d’interès reduït amb unes mides i maduresa limitades. D’aquesta manera es garanteix que el suport estigui disponible ràpidament en condicions favorables i es limiti a aquells que ho necessiten en aquesta situació excepcional sense precedents. Per assolir aquest objectiu, les mesures també impliquen una remuneració i garantia mínimes per tal d’assegurar que l’ajuda es canalitzi efectivament als beneficiaris que ho necessitin.

Per a més informació feu clic aquí