La UE tanca les fronteres exteriors per contenir el coronavirus

Reglament (UE) 2016/399 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, pel qual s’estableix un Codi de normes de la Unió per a l’encreuament de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen)
Més informació