La UE concedeix 314 milions d’euros a empreses innovadores per combatre el virus i donar suport a la recuperació

La Comissió ha atorgat prop de 166 milions d’euros, a través del Pilot Accelerator del Consell Europeu de la Innovació (EIC), a 36 empreses dedicades a la lluita contra la pandèmia de coronavirus. A més, s’atorgaran més de 148 milions d’euros a 36 empreses més, destinades a contribuir al pla de recuperació d’Europa, aconseguint la inversió total d’Horitzó 2020, el programa de recerca i innovació de la UE, a 314 milions d’euros en aquesta ronda.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1007