La Comissió proposa que s’activi la clàusula general de salvaguarda del marc pressupostari per respondre a la pandemia.

La proposta representa un pas important en el compliment del compromís de la Comissió d’utilitzar tots els instruments de política econòmica a la seva disposició per donar suport als Estats membres a l’hora de protegir els seus ciutadans i pal·liar les conseqüències socioeconòmiques molt negatives de la pandemia.

Més informació