La Comissió posa en marxa una consulta pública oberta – Estratègia Farmacèutica.

L’Estratègia, que s’ha elaborat arran de la pandèmia de COVID-19, tindrà com a objectiu garantir el subministrament de medicaments segurs i assequibles a Europa per satisfer les necessitats dels pacients i donar suport a la indústria farmacèutica perquè segueixi sent un líder mundial innovador.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103