La Comissió Europea llança “Re-open EU”, una plataforma web que conté informació essencial per a un rellançament segur del turisme a Europa en el període postcovid.

Això permetrà que els europeus prenguin decisions responsables i ben informades sobre com gestionar els riscos persistents relacionats amb el coronavirus quan planifiquin les seves vacances i viatges.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1045