La Comissió dóna a conèixer l’estratègia de la vacunació de la UE

Per ajudar a protegir la gent, la Comissió Europea presenta una estratègia europea per accelerar el desenvolupament, la fabricació i el desplegament de vacunes contra la COVID-19.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103