França- Mesures de suport

Mesures de suport immediat a les empreses:

  • Aplaçament de contribucions de la seguretat social.
  • A les situacions més difícils, les devolucions d’impostos directes es podran decidir dins el marc d’un examen individualitzat d eles sol·licituds.
  • Suport de l’estat i del Banc de França (mediació creditícia) per a negociar amb el seu banc una reprogramació de crèdits bancaris.
  • La mobilització de BpiFrance per a garantir les línies bancàries d’efectiu que les empreses puguin necessitar degut a l’epidèmia.
  • Mantenir l’ocupació a les empreses a través del sistema d’atur parcial simplificat i reforçat. • Suport per al tractament d’un conflicte amb els clients o proveïdors per part de l defensor del negoci (médiateur des enterprises).
  • Reconeixement per part de les autoritats estatals i locals del Coronavirus com un cas de força major per als seus contractes públics. En conseqüència, per a tots els contractes del govern estatal i local, no s’aplicaran penalitzacions per demores.

Per més informació feu clip aquí