Emilia Romagna. Mesures per COVID-19

  • La regió i els interlocutors socials reunits en el Pacte Laboral posen a disposició els primers 38 milions d’euros de fons regionals. Es tracta d’una xarxa de seguretat social que garanteix la continuïtat dels ingressos per als treballadors de tot tipus d’empreses, inclosos aquells amb un sol treballador i que pot ser sol·licitada per qualsevol empresari privat, en qualsevol sector de producció, que no tingui accés a compensacions comuns.
  • El Consell aprova una convocatòria de 10 milions d’euros per accedir al crèdit a tipus d’interès “zero” per a empreses, amb prioritat per a les PYME.

Per a més informació feu clic aquí.