COVID19: Declaració política conjunta de la Conferència de Presidents del Comitè de Regions

Fem una crida a totes les institucions de la UE i als Estats membres per a un ambiciós pla de recuperació per a una Europa sostenible, resilient i socialment justa, que no deixi enrere a ningú.

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery-plan-.aspx?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=COVID19-statement