Coronavirus: la UE reforça la seva acció per combatre la desinformació.

La Comissió i l’alt representant i vicepresident, Josep Borrell, estan avaluant les seves mesures per lluitar contra la desinformació entorn de la pandèmia de coronavirus i proposen el camí a seguir. La tasca els va ser encomanada pels líders europeus el març de 2020 amb la finalitat de tallar la desinformació i reforçar la resiliència de les societats europees. La pandèmia de coronavirus ha anat acompanyada d’una enorme onada d’informació falsa o enganyosa. La Comunicació analitza la resposta immediata i proposa accions concretes que poden posar-se en marxa ràpidament.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006