Reglament (UE) 2020/698 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual s’estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència del brot COVID-19, relatives a la renovació o pròrroga de determinats certificats, permisos, llicències i autoritzacions, i a l’ajornament de determinats controls periòdics i formació contínua en certs àmbits de la legislació en matèria de transport

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Reglament (UE) 2020/697 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/352 per tal de permetre als organismes gestors de ports o autoritats competents flexibilitat en el cobrament de taxes per infraestructures portuàries en el context del brot COVID-19

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Reglament (UE) 2020/696 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes per a l’explotació de serveis aeris en la Comunitat en vista de la pandèmia COVID-19

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

COVID-19: El Consell adopta mesures de socors per a l’aviació i els ferrocarrils

Avui el Consell ha adoptat una modificació temporal de les normes sobre serveis aeris per donar suport a les companyies aèries i aeroports davant una forta caiguda del tràfic aeri a causa de la pandèmia de coronavirus. El Consell també va adoptar una extensió al termini de transposició de les directives sobre seguretat i interoperabilitat … Llegiu més COVID-19: El Consell adopta mesures de socors per a l’aviació i els ferrocarrils

COVID-19: Mesures de transport. El Consell adopta la flexibilitat temporal de les llicències i els serveis portuaris

La UE està adaptant determinades normes per als diferents sectors del transport per ajudar les empreses i les autoritats a fer front a les circumstàncies extraordinàries creades per la crisi del coronavirus. Avui, el Consell ha adoptat mesures temporals que permeten ampliar la validesa de certs certificats i llicències en el transport per carretera, ferroviari … Llegiu més COVID-19: Mesures de transport. El Consell adopta la flexibilitat temporal de les llicències i els serveis portuaris

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/592 DE LA COMISSIÓ de 30 d’abril de 2020 pel qual s’estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions de l’Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per fer front a la pertorbació de l’mercat causada per la pandèmia COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes

DOUE L 140 de 4/05/2020, pàg. 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

La UE dóna suport a la recuperació del sector turístic

La Comissió està ajudant als Estats membres a fer front a l’impacte del coronavirus en el turisme. En una videoconferència celebrada ahir, els ministres de turisme de la UE van debatre les conseqüències de la pandèmia de coronavirus en la indústria turística, així com les mesures de mitigació i l’estratègia de recuperació del sector turístic, … Llegiu més La UE dóna suport a la recuperació del sector turístic