Resposta global de Coronavirus: la Comissió Europea es compromet amb 300 milions d’euros per a Gavi

la Comissió Europea anuncia un compromís de 300 milions d’euros a Gavi, l’Aliança per a Vacunes, per al període 2021-2025. Ajudarà a immunitzar 300 milions d’infants arreu del món i finançarà les acumulacions de vacunes per protegir-se dels brots de malalties infeccioses. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_989

COVID-19: Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió de 3 de juny de 2020 pel la qual es modifica l’annex III de la Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la inclusió de la SARS-CoV-2 a la llista d’agents biològics que són patògens humans coneguts, així com la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió

DOUE L 175 de 04.06.2020, pàg. 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.175.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:175:TOC

COVID-19: Informació de la Comissió relativa a la no aplicació de determinades disposicions del Reglament (UE) 2020/698 per Espanya, de 25 de maig de 2020, per qual s’estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, relatives a la renovació i pròrroga de determinats certificats, llicències i autoritzacions i a l’ajornament de determinats controls i formació amb caràcter periòdic en determinats àmbits de la legislació en matèria de transport (DOUE L 165 de 27.05.2020, pàg. 10)

DOUE C 183I de 03.06.2020, pàg. 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.183.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2020:183I:TOC

Coronavirus: després de l’avís de la Comissió, les plataformes eliminen milions d’anuncis fraudulents.

Com a part del seu compromís de protegir als consumidors en línia, la Comissió Europea ha coordinat una tria de llocs web, amb la finalitat d’esbrinar on estan sent sotmesos els consumidors de la UE a continguts que promoguin reclamacions falses o productes fraudulents en el context del coronavirus. Els resultats mostren que, després de … Llegiu més Coronavirus: després de l’avís de la Comissió, les plataformes eliminen milions d’anuncis fraudulents.

Paquet de primavera del Semestre Europeu 2019: Recomanacions per a una resposta coordinada enfront de la pandèmia de COVID-19

La Comissió ha proposat avui una sèrie de recomanacions específiques per país en les quals proporciona orientacions de política econòmica a tots els Estats membres de la UE en el context de la pandèmia de COVID-19, centrades en els problemes més urgents causats per la pandèmia i en el rellançament d’un creixement sostenible. Les Recomanacions … Llegiu més Paquet de primavera del Semestre Europeu 2019: Recomanacions per a una resposta coordinada enfront de la pandèmia de COVID-19

La Comissió impulsa accions de recerca i innovació urgents amb 122 milions d’euros addicionals – Horizon 2020

La Comissió ha mobilitzat 122 milions d’euros més del seu programa d’investigació i innovació, Horitzon 2020, per a la investigació necessària d’urgència sobre el coronavirus. La nova convocatòria d’expressions d’interès contribueix a l’aposta de 1.400 milions d’euros de la Comissió a la iniciativa Coronavirus Global Response. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_887