La Comissió posa en marxa una consulta pública oberta – Estratègia Farmacèutica.

L’Estratègia, que s’ha elaborat arran de la pandèmia de COVID-19, tindrà com a objectiu garantir el subministrament de medicaments segurs i assequibles a Europa per satisfer les necessitats dels pacients i donar suport a la indústria farmacèutica perquè segueixi sent un líder mundial innovador. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103

La Comissió Europea llança “Re-open EU”, una plataforma web que conté informació essencial per a un rellançament segur del turisme a Europa en el període postcovid.

Això permetrà que els europeus prenguin decisions responsables i ben informades sobre com gestionar els riscos persistents relacionats amb el coronavirus quan planifiquin les seves vacances i viatges. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1045

Decisió d’Execució (UE) 2020/783 de la Comissió de 12 de juny de 2020 per la qual es modifica la Decisió 2012/757/UE pel que fa a les mesures per adaptar la freqüència dels reconeixements mèdics periòdics amb el personal ferroviari diferent dels maquinistes que realitza tasques crítiques per a la seguretat ferroviària, a causa de la pandèmia COVID-19

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC

Reglament d’Execució (UE) 2020/780 de la Comissió de 12 de juny de 2020 pel qual es pot modificar el Reglament (UE) 445/2011 i el Reglament d’Execució (UE) 2019/779 en el que respecta les mesures per a la validesa de determinats certificats de les entitats ferroviàries encarregades del manteniment i determinades disposicions transitòries per la pandèmia COVID-19.

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC

Comunicació de la Comissió: orientacions per a una represa gradual i coordinada de la tramitació de visats

Com a part del paquet de mesures adoptades per contenir la propagació de la pandèmia COVID-19, la major part dels Estats membres va optar per suspendre la tramitació de les sol·licituds de visat per viatges no essencials, en molts casos per un període indefinit DO C 197I de 12.06.2020, pàg. 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.197.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:197I:TOC

La Comissió recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE després del 30 de juny, basat en un enfocament coordinat comú

La Comissió recomana als Estats membres de Schengen i als Estats associats de Schengen que aixequin els controls de frontera interna el 15 de juny de 2020 i perllongin la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE fins al 30 de juny de 2020; i estableix un enfocament per elevar progressivament la restricció. … Llegiu més La Comissió recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE després del 30 de juny, basat en un enfocament coordinat comú

Coronavirus: la UE reforça la seva acció per combatre la desinformació.

La Comissió i l’alt representant i vicepresident, Josep Borrell, estan avaluant les seves mesures per lluitar contra la desinformació entorn de la pandèmia de coronavirus i proposen el camí a seguir. La tasca els va ser encomanada pels líders europeus el març de 2020 amb la finalitat de tallar la desinformació i reforçar la resiliència … Llegiu més Coronavirus: la UE reforça la seva acció per combatre la desinformació.

La UE concedeix 314 milions d’euros a empreses innovadores per combatre el virus i donar suport a la recuperació

La Comissió ha atorgat prop de 166 milions d’euros, a través del Pilot Accelerator del Consell Europeu de la Innovació (EIC), a 36 empreses dedicades a la lluita contra la pandèmia de coronavirus. A més, s’atorgaran més de 148 milions d’euros a 36 empreses més, destinades a contribuir al pla de recuperació d’Europa, aconseguint la … Llegiu més La UE concedeix 314 milions d’euros a empreses innovadores per combatre el virus i donar suport a la recuperació