L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

El consorci Exscalate4CoV, finançat per la UE i en el qual hi participa el Barcelona Supercomputing Centre, ha anunciat avui que un medicament genèric que ja està registrat per al tractament de l’osteoporosi, Raloxifene, pot ser un tractament efectiu per a pacients positius de Covid-19 amb símptomes lleus o asimptomàtics. El consorci utilitza una plataforma … Llegiu més L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

La Comissió posa en marxa una consulta pública oberta – Estratègia Farmacèutica.

L’Estratègia, que s’ha elaborat arran de la pandèmia de COVID-19, tindrà com a objectiu garantir el subministrament de medicaments segurs i assequibles a Europa per satisfer les necessitats dels pacients i donar suport a la indústria farmacèutica perquè segueixi sent un líder mundial innovador. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103

Els Estats membres acorden una solució d’interoperabilitat per a aplicacions de rastreig de contactes i alerta mòbils

Un important pas addicional cap a la interoperabilitat de les aplicacions mòbils per localitzar les infeccions per coronavirus, ja que els Estats membres comencen a suprimir les restriccions de viatges transfronterers per a les vacances d’estiu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043

La Comissió Europea llança “Re-open EU”, una plataforma web que conté informació essencial per a un rellançament segur del turisme a Europa en el període postcovid.

Això permetrà que els europeus prenguin decisions responsables i ben informades sobre com gestionar els riscos persistents relacionats amb el coronavirus quan planifiquin les seves vacances i viatges. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1045

Decisió d’Execució (UE) 2020/783 de la Comissió de 12 de juny de 2020 per la qual es modifica la Decisió 2012/757/UE pel que fa a les mesures per adaptar la freqüència dels reconeixements mèdics periòdics amb el personal ferroviari diferent dels maquinistes que realitza tasques crítiques per a la seguretat ferroviària, a causa de la pandèmia COVID-19

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC

Reglament d’Execució (UE) 2020/780 de la Comissió de 12 de juny de 2020 pel qual es pot modificar el Reglament (UE) 445/2011 i el Reglament d’Execució (UE) 2019/779 en el que respecta les mesures per a la validesa de determinats certificats de les entitats ferroviàries encarregades del manteniment i determinades disposicions transitòries per la pandèmia COVID-19.

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC

Comunicació de la Comissió: orientacions per a una represa gradual i coordinada de la tramitació de visats

Com a part del paquet de mesures adoptades per contenir la propagació de la pandèmia COVID-19, la major part dels Estats membres va optar per suspendre la tramitació de les sol·licituds de visat per viatges no essencials, en molts casos per un període indefinit DO C 197I de 12.06.2020, pàg. 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.197.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:197I:TOC