L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

El consorci Exscalate4CoV, finançat per la UE i en el qual hi participa el Barcelona Supercomputing Centre, ha anunciat avui que un medicament genèric que ja està registrat per al tractament de l’osteoporosi, Raloxifene, pot ser un tractament efectiu per a pacients positius de Covid-19 amb símptomes lleus o asimptomàtics. El consorci utilitza una plataforma … Llegiu més L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

Els Estats membres acorden una solució d’interoperabilitat per a aplicacions de rastreig de contactes i alerta mòbils

Un important pas addicional cap a la interoperabilitat de les aplicacions mòbils per localitzar les infeccions per coronavirus, ja que els Estats membres comencen a suprimir les restriccions de viatges transfronterers per a les vacances d’estiu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043

La Comissió recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE després del 30 de juny, basat en un enfocament coordinat comú

La Comissió recomana als Estats membres de Schengen i als Estats associats de Schengen que aixequin els controls de frontera interna el 15 de juny de 2020 i perllongin la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE fins al 30 de juny de 2020; i estableix un enfocament per elevar progressivament la restricció. … Llegiu més La Comissió recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE després del 30 de juny, basat en un enfocament coordinat comú

Resposta global de Coronavirus: la Comissió Europea es compromet amb 300 milions d’euros per a Gavi

la Comissió Europea anuncia un compromís de 300 milions d’euros a Gavi, l’Aliança per a Vacunes, per al període 2021-2025. Ajudarà a immunitzar 300 milions d’infants arreu del món i finançarà les acumulacions de vacunes per protegir-se dels brots de malalties infeccioses. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_989

COVID-19: Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió de 3 de juny de 2020 pel la qual es modifica l’annex III de la Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la inclusió de la SARS-CoV-2 a la llista d’agents biològics que són patògens humans coneguts, així com la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió

DOUE L 175 de 04.06.2020, pàg. 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.175.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:175:TOC

Qüestionari – COVID-19: Emergència, recuperació i millora

El qüestionari pot ser completat de forma anònima i voluntària per ciutadans majors d’edat, que resideixin o hagin residit a Espanya durant l’estat d’alarma. La informació recol·lectada es farà servir per a comprendre millor les percepcions, necessitats i prioritats de el públic afectat per l’emergència del Coronavirus https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JRCUCLQuestionnairePopulationCOVID19Emergency-ES

Reglament (UE) 2020/698 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual s’estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència del brot COVID-19, relatives a la renovació o pròrroga de determinats certificats, permisos, llicències i autoritzacions, i a l’ajornament de determinats controls periòdics i formació contínua en certs àmbits de la legislació en matèria de transport

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Reglament (UE) 2020/697 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/352 per tal de permetre als organismes gestors de ports o autoritats competents flexibilitat en el cobrament de taxes per infraestructures portuàries en el context del brot COVID-19

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC