Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (6 de juliol 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (29 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (22 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document