Alemanya – Mesures relatives a COVID-19 (a 24 de març de 2020).

Mesures relatives a l’ocupació:

  • Exempció parcial o completa dels saldos negatius d’hores de feina
  • Subsidi de feina a curt termini per a treballadors temporals també
  • Reemborsament total de les cotitzacions a la seguretat social per part de l’Agència Federal d’Ocupació.

Ajudes de liquiditat fiscal per a les empreses:

  • La concessió d’aplaçaments serà més fàcil.
  • Els prepagaments es podran ajustar més fàcilment.
  • Les mesures d’execució (la fixació de comptes, per exemple) o els pagaments atraçats no s’aplicaran fins el 31 de desembre de 2020, sempre que el deutor d’un pagament d’impostos endeutat es vegi directament afectat pels efectes del Coronavirus.

3 000 milions d’euros com escut de protecció per a empreses i negocis

A l’actualitat, moltes empreses i negocis estan patint els efectes negatius, ja sigui degut a interrupcions de la cadena de subministrament o degut a una caiguda significativa de la demanda a nombrosos sectors de l’economia. A la vegada, els costs de funcionament sovint no poden reduir-se de cap manera o només lentament. Això pot implicar que les companyies sanes experimentin dificultats financeres sense cap defecte per part seva, especialment quan es tracta de proporcionar-l’hi fons líquids. Les empreses i els seus empleats han de protegir-se amb noves mesures de nivell de liquiditat que son il·limitades en volum.

A data 22 de març, la Comissió Europea ha aprovat dos plans d’ajuda alemanys per a donar suport a l’economia alemanya en el context del brot de coronavirus. Aquestes mesures que Alemanya implementarà a través del banc promocional Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) són les següents:

  • Un programa de préstecs que donarà cobertura fins a un 90% del risc de préstecs per a empreses de totes les mides. Els préstecs elegibles podran tenir un venciment de fins a 5 anys i podran arribar a mil milions d’euros per empresa, depenent en les necessitats de liquiditat per a l’empresa.
  • Un programa de préstecs en el que el KfW participa juntament amb bancs privats com un consorci per tal de donar préstecs de més quantitat. Per aquest pla d’ajuda, el risc que pren l’estat podrà donar cobertura fins a un 80% d’un préstec específic però només d’un 50% del deute total de l’empresa.

Les mesures permetran que el KfW doni liquiditat en forma de préstecs bonificats a les empreses afectades pel brot de COVID-19, i amb estreta cooperació amb els bancs comercials. La quantitat dels préstecs està enllaçat amb donar cobertura a les necessitats de liquiditat per el futur previsible, i els préstecs només es donaran fins a finals d’aquest any i estan limitats a una duració màxima de sis anys. A més a més, amb els seus acords amb els bancs comercials, el KfW garantirà que l’avantatge oferta pels préstecs bonificats es passa a aquelles empreses que necessitin liquiditat.

Per a més informació feu clic aquí.