Alemanya – actualitzat a data de 16 de març de 2020 Mesures relatives a l’ocupació (a 16 03 2020):

Mesures relatives a l’ocupació:

  • Exempció parcial o completa dels saldos negatius d’hores de feina
  • Subsidi de feina a curt termini per a treballadors temporals també
  • Reemborsament total de les cotitzacions a la seguretat social per part de l’Agència Federal d’Ocupació.

Ajudes de liquiditat fiscal per a les empreses:

  • La concessió d’aplaçaments serà més fàcil.
  • Els prepagaments es podran ajustar més fàcilment.
  • Les mesures d’execució (la fixació de comptes, per exemple) o els pagaments atraçats no s’aplicaran fins el 31 de desembre de 2020, sempre que el deutor d’un pagament d’impostos endeutat es vegi directament afectat pels efectes del Coronavirus.

3 000 milions d’euros com escut de protecció per a empreses i negocis.

  • A l’actualitat, moltes empreses i negocis estan patint els efectes negatius, ja sigui degut a interrupcions de la cadena de subministrament o degut a una caiguda significativa de la demanda a nombrosos sectors de l’economia. A la vegada, els costs de funcionament sovint no poden reduir-se de cap manera o només lentament. Això pot implicar que les companyies sanes experimentin dificultats financeres sense cap defecte per part seva, especialment quan es tracta de proporcionar-l’hi fons líquids. Les empreses i els seus empleats han de protegir-se amb noves mesures de nivell de liquiditat que son il·limitades en volum.