Ajudes estatals: la Comissió aprova sistemes de garantia que Espanya destinarà a empreses i autònoms afectats pel brot de coronavirus per valor de 20000 milions €.

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ: Marc temporal de mesures d’ajut estatal per donar suport a l’economia actual. Brot COVID-19.

COM202-1863. Document complet.