El Parlament votarà mesures d’emergència addicionals enfront del COVID-19

El Parlament celebra un ple extraordinari aquest dijous i divendres en el què es debatran i votaran les darreres mesures per fer front als efectes del COVID-19.

Durant la sessió del 16 i 17 d’abril, s’espera que els eurodiputats donin el seu suport a una ajuda d’emergència de 3.000 milions d’euros per als sectors sanitaris dels països de la UE més afectats, i un pla de subministrament de material mèdic per els països amb escassetat.

https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html

Extraordinary EP Plenary session – European coordinated response to the COVID-19 outbreak – First remote plenary session of EP history