Coronavirus: resposta mundial de la UE per a lluitar contra la pandèmia

La Comissió Europea i l’Alt Representant han presentat avui plans per a una resposta sòlida i específica de la UE destinada a donar suport als esforços dels països socis per atallar la pandèmia de coronavirus. L’acció col·lectiva de la UE se centrarà en abordar la crisi sanitària immediata i les necessitats humanitàries derivades d’ella, reforçar els sistemes sanitaris, hídrics i de sanejament dels països socis i les seves capacitats de recerca i preparació per a fer front a la pandèmia, i pal·liar l’impacte socioeconòmic. Per a recolzar aquestes accions, la UE garantirà suport financer als països socis per un import de més de 15 600 milions d’euros amb càrrec als recursos d’acció exterior existents. En cooperació amb els nostres socis, estem assegurant-nos que el substancial finançament de la UE que ja se’ls ha assignat se centri en prestar-los ajuda per a afrontar l’impacte del coronavirus.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604