Coronavirus: la Comissió presenta pautes sobre la gestió de residus durant la crisi de coronavirus

Avui, la Comissió ha publicat directrius per a ajudar als Estats membres en la gestió dels seus residus en aquests temps difícils de coronavirus. La continuïtat en la prestació d’aquests serveis també durant la crisi del coronavirus és crucial per a la salut, per al medi ambient i per a l’economia.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf