Coronavirus: 2.700 milions d’euros del pressupost de la UE per a fer costat al sector sanitari de la UE.

La Comissió Europea va proposar activar l’Instrument de Suport d’Emergència de la Unió Europea el 2 d’abril per a secundar directament els sistemes de salut dels països de la UE en la seva lluita contra la pandèmia de coronavirus. Avui, el Consell l’ha aprovat, de manera que l’instrument de 2.700 milions d’euros pot començar a proporcionar suport directe on més es necessiti. L’instrument s’utilitzarà juntament amb altres eines de la UE, per exemple, la reserva mèdica de rescEU, que s’incrementa en paral·lel en 300 milions d’euros a més de l’assignació proposada inicialment de 80 milions d’euros.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_657