Comunicació de la Comissió: Orientacions sobre les proves per a diagnòstic in vitro de la COVID-19 i el seu funcionament

És necessari generalitzar amb urgència les proves a fi de contenir la pandèmia amb èxit. Per a la gestió eficaç de les diferents etapes de la pandèmia, és vital comprendre, en primer lloc, la informació que pot aportar cada tipus de prova, és a dir, la seva finalitat prevista i, en segon lloc, el seu nivell de funcionament, és a dir, la qualitat amb la qual pot aconseguir tal finalitat.

El present document estableix orientacions sobre aquest tema

DO C 122I de 2020.04.15, pàg. 1/7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.122.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:122I:TOC