Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (6 de juliol 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (29 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (22 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

El consorci Exscalate4CoV, finançat per la UE i en el qual hi participa el Barcelona Supercomputing Centre, ha anunciat avui que un medicament genèric que ja està registrat per al tractament de l’osteoporosi, Raloxifene, pot ser un tractament efectiu per a pacients positius de Covid-19 amb símptomes lleus o asimptomàtics. El consorci utilitza una plataforma … Llegiu més L’ús de supercomputació europea ofereix resultats positius del Raloxifene en Covid-19

La Comissió posa en marxa una consulta pública oberta – Estratègia Farmacèutica.

L’Estratègia, que s’ha elaborat arran de la pandèmia de COVID-19, tindrà com a objectiu garantir el subministrament de medicaments segurs i assequibles a Europa per satisfer les necessitats dels pacients i donar suport a la indústria farmacèutica perquè segueixi sent un líder mundial innovador. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103